เว็บสล็อตออนไลน์ความดันโลหิตสูงตลอดวัยกลางคนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้

เว็บสล็อตออนไลน์ความดันโลหิตสูงตลอดวัยกลางคนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้

การควบคุมความดันโลหิตสูงในวัยกลางคนอาจช่วยป้องเว็บสล็อตออนไลน์กันภาวะสมองเสื่อมได้ในภายหลังในการศึกษาระยะยาว นักวิจัยได้ติดตามความดันโลหิตของผู้เข้าร่วมหลายพันคน 5 ครั้งในช่วงเกือบสามทศวรรษที่ผ่านมา และทำการทดสอบทางระบบประสาท นักวิจัยรายงาน ว่า การมีความดันโลหิตสูงตลอดช่วงอายุ 40 ถึงกลางทศวรรษ 60 มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในภายหลัง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความดันโลหิตปกติ นักวิจัยรายงานวันที่ 13 สิงหาคมในJAMA

Keenan Walker นักประสาทวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์ Johns Hopkins University 

กล่าวว่าในบรรดาผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีความดันโลหิตสูงตลอดช่วงวัยกลางคน พบว่ามีภาวะสมองเสื่อม 3.28 รายต่อ 100 คนต่อปี ในกลุ่มผู้ที่มีความดันโลหิตปกติในวัยกลางคน มี 1.84 รายต่อ 100 คนต่อปี

Shyam Prabhakaran นักประสาทวิทยาเกี่ยว กับหลอดเลือดจากมหาวิทยาลัยชิคาโก กล่าวว่า “โรคความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยมากในประชากร และภาวะสมองเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นตามอายุของประชากร” ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า “อีกเหตุผลสำคัญสำหรับการรณรงค์ด้านสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อคัดกรอง [for] และรักษาความดันโลหิตสูงในช่วงต้นชีวิต” เขากล่าว

การศึกษายังระบุด้วยว่าความดันโลหิตสูงหรือต่ำในช่วงปลายชีวิต

เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหากบุคคลแรกมีความดันโลหิตสูงในช่วงวัยกลางคน “ความดันโลหิตช่วงปลายชีวิตมีอิทธิพลต่อสมองอย่างไร ดูเหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับความดันโลหิตในวัยกลางคน” วอล์คเกอร์กล่าว

ทีมวิจัยพบว่าในกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตปกติตั้งแต่วัยกลางคน 1.31 ต่อ 100 คนเป็นโรคสมองเสื่อมในแต่ละปี จำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมรายใหม่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป โดย 2.83 คนต่อ 100 คนต่อปี แต่กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือความดันโลหิตสูงก่อน ตามด้วยความดันโลหิตต่ำในวัยสูงอายุ โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 4.26 รายต่อ 100 คนต่อปี การศึกษาก่อนหน้านี้ไม่สอดคล้องกับว่าการมีความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตต่ำในช่วงชีวิตเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือไม่วอล์คเกอร์กล่าว

จำนวนผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ จากประมาณ 75 ล้านคนเป็นประมาณ 116 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากแนวทางการปรับปรุงที่ขยายคำจำกัดความของความดันโลหิตสูง ( SN: 12/09/17, หน้า 13 ) ผู้ที่เป็นโรคนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เกือบ 6 ล้านคนในสหรัฐอเมริกามีโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด

การศึกษาเริ่มขึ้นในปี 2530 และมีผู้เข้าร่วม 4,761 คนจากสี่รัฐของสหรัฐอเมริกา ในบรรดาผู้เข้าร่วม 21 เปอร์เซ็นต์เป็นคนผิวดำและมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง ผู้คนได้รับความดันโลหิตห้าครั้งในช่วง 24 ปี ตามด้วยการทดสอบทางระบบประสาทและจิตวิทยาในทศวรรษสุดท้ายของการศึกษา

ความดันโลหิตสูงหมายถึงมีความดันซิสโตลิก (แรงที่เลือดไปเกาะบนผนังหลอดเลือดแดงเมื่อหัวใจเต้น) สูงกว่า 140 มม. ปรอทโดยมีความดันโลหิต diastolic (แรงบนผนังหลอดเลือดแดงเมื่อหัวใจพัก) มากกว่า 90 ซึ่งเป็นมาตรฐาน คำจำกัดความของความดันโลหิตสูงเมื่อเริ่มการศึกษา ตอนนี้การอ่านอย่างน้อย 130 มากกว่า 80 ถือเป็นความดันโลหิตสูง

วอล์คเกอร์และเพื่อนร่วมงานยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าผู้เข้าร่วมมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำในช่วงอายุประมาณ 70 ปีขึ้นไปหรือไม่ การอ่านค่าความดันโลหิตต่ำถือว่าต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอทมากกว่า 60

ความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหลอดเลือดทำให้แข็งขึ้นได้ การวิจัยในอดีตชี้ให้เห็นว่า เมื่อหลอดเลือดในสมองได้รับความเสียหาย อวัยวะจะไม่ทำงานเช่นกัน อาจเป็นเพราะได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยลง ต่อมาหากความดันโลหิตต่ำเกินไป การไหลเวียนของเลือดที่ลดลงอาจทำให้สมองอดอยากมากขึ้น

แต่วอล์คเกอร์กล่าวว่า “หากคุณสามารถลดปริมาณความผิดปกติของหลอดเลือดได้” โดยการควบคุมความดันโลหิตด้วยยา การออกกำลังกาย หรือการควบคุมอาหาร มันอาจจะเป็นไปได้ที่จะชะลอหรือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในภายหลังสล็อตออนไลน์